Chính sách và Quy định chung

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại GCO Software, hãy đảm bảo rằng khách hàng đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý theo những điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi để có một trải nghiệm tốt nhất.

Thông tin trên trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Điều kiện giao dịch chung

Khách hàng khi lựa chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của GCO Software đồng nghĩa với việc phải chấp nhận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website của GCO Software. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của chúng tôi, khách hàng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa điều khoản sử dụng này và các thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác của GCO Software thì quy định mới nhất sẽ có hiệu lực.

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng
Trách nhiệm của GCO Software

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về sản phẩm, dịch vụ GCO Software cung cấp.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm, dịch vụ GCO Software cung cấp trên website.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán trực tuyến, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Giải đáp các thắc mắc và khó khăn cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Trách nhiệm của người mua

Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do GCO Software quy định.

Thanh toán đầy đủ cho GCO Software số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (nếu có).

Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho GCO Software liên quan tới các giao dịch khi GCO Software có yêu cầu.

Sử dụng hợp pháp

GCO Software có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập của khách hàng vào hệ thống dịch vụ của GCO Software khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ bên thứ ba gửi về phản ánh tiêu cực về hoạt động của khách hàng hoặc bất kỳ hoạt động nào của khách hàng khi sử dụng sản phẩm mà chúng tôi nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của GCO Software, quyền lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng sản phẩm, GCO Software có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để xác minh và/ hoặc trực tiếp thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị chức năng chuyên mô để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho GCO Software cũng như cộng đồng.

Tạm ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ

Dịch vụ do GCO Software cung cấp sẽ tự động chấm dứt/ tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng hợp tác dịch vụ.

GCO Software có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng có hành vi vi phạm quy định của Điều khoản sử dụng dịch vụ trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Khách hàng không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết.
 • Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GCO Software vào bất kỳ mục đích/ hình thức nào vi phạm đến pháp luật Việt Nam.
 • Khách hàng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội, hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.
 • Khách hàng sử dụng website để phá hoại một website khác.
 • Khách hàng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống gây cạn kiệt tài nguyên, làm quá tải hệ thống và bộ vi xử lý bộ nhớ.
 • Khách hàng có những vi phạm khác mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.
 • Khách hàng không thanh toán các chi phí đúng hạn.
 • Khách hàng có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu quả GCO Software trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Liên kết đến website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. GCO Software không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn liên kết này. GCO Software từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn của các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

Giới hạn trách nhiệm

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, GCO Software không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo rằng website sẽ vận hành an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho khách hàng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đã bàn giao cho khách hàng. Như một điều kiện khi sử dụng sản phẩm dịch vụ, khách hàng đồng ý rằng GCO Software, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý cung cấp của GCO Software sẽ không chịu trách nhiệm với bên thứ ba nào đối với các thiệt hại nào về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, phát sinh chi phí hay sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi.

GCO Software không chịu trách nhiệm về bất cứ sản phẩm, dịch vụ bên thứ 3 của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đảm bảo cung cấp dịch vụ

GCO Software cung cấp các sản phẩm và các tính năng đi kèm trên cơ sở “có thể thực hiện được”. GCO Software sẽ không bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, GCO Software và các nhân viên của GCO Software sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. GCO Software cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin Khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng trong GCO Software hoặc với đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý bên thứ ba được ủy quyền, cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty. Chúng tôi đề cao sự hài lòng, tin tưởng về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi tham gia và sử dụng những dịch vụ của chúng tôi.

Để bảo mật thông tin của khách hàng tốt nhất, chúng tôi khuyến cáo khách hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, chú ý chế độ sao lưu password và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng máy tính chung để đăng nhập tài khoản trên website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của quý khách bị rò rỉ vì những lý do trên.

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, khách hàng vui lòng nào gửi về GCO Software theo các phương thức sau:

 • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 1900 2013
 • Email: info@gcosoftware.vn
 • Liên hệ trực tiếp tới địa chỉ trụ sở:

  Hà Nội
  Tầng 8 tòa nhà Ford, 311 - 313 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội

  Đà Nẵng
  Tầng 12, Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, GCO Software sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới khách hàng, trường hợp cần thiết, GCO Software có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. GCO Software sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.