Chính sách Bảo mật thông tin

GCO Software tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của khách hàng. Chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin của khách hàng phù hợp với chính sách bảo mật bao gồm:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin thu thập từ phía khách hàng được GCO Software sử dụng trong nội bộ công ty cho các nhu cầu cung cấp dịch vụ, liên hệ, thông báo và tư vấn cho khách hàng trên hệ thống. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba.

Phạm vi thông tin mà GCO Software thu thập bao gồm:
 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ Email
 • Số CMND hoặc thẻ căn cước

Ngoài những thông tin cá nhân, chúng tôi cũng thu thập các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ như:

 • Tên sản phẩm, dịch vụ
 • Số lượng
 • Thời gian giao nhận sản phẩm, dịch vụ
 • Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng chỉ được GCO Software sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả những mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng
 • Cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ website của chúng tôi.
 • Xử lý các đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua website của công ty theo yêu cầu của khách hàng.
 • Gửi thông tin quảng bá về sản phẩm, dịch vụ mới của công ty, thông tin về các sự kiện nếu khách hàng đăng ký nhận email thông báo.
 • Sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng.
Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của công ty trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng.