Chính sách Đổi/Trả và Hoàn tiền

Khi khách hàng bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ của GCO Software thì sẽ không được huỷ, thay đổi hoặc hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào

Bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu giả mạo thông tin đăng ký, lừa đảo sẽ bị khoá tài khoản ngay lập tức. Để có thể mở lại tài khoản, khách hàng cần gửi bản CMND có công chứng qua đường bưu điện để xác thực danh tính trước khi có hành động như mở lại tài khoản hosting...